GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Byoga and Retreat er Brønnøysund registrert ved følgende adresse: Byoga and Retreat AS, Dagaliveien 46, N-0783 Oslo, Norge. Organisasjonsnummer: NO 997 317 866 (MVA). Byoga and Retreat generelle vilkår gjelder for alle avtaler som inngås av Byoga and Retreat. Du godtar disse vilkårene ved å bestille.

ALLMENT

Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker («Kunden»), legger inn en bestilling via www.babetteyoga.no og relaterte sider («Nettstedet»). De Generelle vilkårene gjelder kun for personer som er forbrukere. Ved å legge inn en bestilling anses Kunden for å ha akseptert og godkjent de gjeldende Generelle vilkårene.

En kjøpsavtale er inngått mellom Kunden og Byoga and Retreat AS (org.nr. 997 317 866) («Byoga and Retreat») når Kunden mottar en bestillingsbekreftelse fra Byoga and Retreat per e-post. Byoga and Retreat oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuell fremtidig kontakt med Byoga and Retreats kundeservice om bestillingen.

Kundeservices kan nås per e-post på: babette@babetteyoga.no eller per telefon: +47 97 699 403. Byoga and Retreats adresse er: Byoga and Retreat AS, Dagaliveien 46, 0783 Oslo, Norge. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Byoga and Retreat finnes på Nettstedet.

Byoga and Retreat godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Personer under 18 år kan kun inngå bindende kjøpsavtale med samtykke fra foresatte.

Nettstedet og dets innhold eies av Byoga and Retreat eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Byoga and Retreat.

Priser, avgifter og betaling

Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger som er foretatt i nettbutikken. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive mva. Betalings- og forsendelsesavgifter kommer i tillegg.

Byoga and Retreat tilbyr kortbetaling med Visa eller Mastercard. Alle betalinger krypteres via Byoga and Retreats PCI-sertifiserte samarbeidspartner Stripe. Ved kortbetaling reserveres beløpet ved bestillingen, og trekkes fra kontoen når ordren blir sendt fra Byoga and Retreat. Ved kortbetaling har Byoga and Retreat rett til å kontrollere Kundens navn og adresse, kortets gyldighet og at det er dekning for kjøpesummen på det kortet som er blitt registrert ved betalingen.

Byoga and Retreat forbeholder seg retten til å avvise eller endre bestillinger (for eksempel hvis det er blitt oppgitt uriktige personopplysninger og/eller Kunden har en historie med manglende betaling).

Byoga and Retreat forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, og eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden Kunden har valgt ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen.

Ved fakturabetaling tilkommer en fakturaavgift, per 2016 på NOK 100 for kjøp av varer under NOK 999

Levering og forsendelse

Byoga and Retreat leverer kun til Fastlands-Norge.

Produkter på lager leveres normalt innen om lag 7-10 virkedager, med mindre noe annet er avtalt. Byoga and Retreat tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med høysesong eller ved høy belastning av enkelte produkter.

Kunden vil motta en bekreftelse per e-post når ordren er klar for sending. I denne vil det bli oppgitt ett sendingsnummer slik at pakken enkelt kan spores. Dersom en slik bekreftelse ikke mottas innen tre – 3 – virkedager bør Kunden kontakte Byoga and Retreats kundeservice.

Byoga and Retreat benytter i dag Bring som transportleverandør, og pakker sendes direkte til Kunden. Kunden vil motta en melding om levering som angir sted og tidsrommet pakken kan hentes. Det er derfor viktig at riktig adresse og mobiltelefonnummer registreres ved bestilling. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Uavhentede pakker debiteres med en avgift på NOK 149, som tilsvarer Byoga and Retreats kostnader ved å returnere pakken.

Normalt er fraktkostnaden NOK 180. Ved bestillinger hvor kjøpesummen er NOK 1500 eller mer er frakten gratis.

Force Majeure
Byoga and Retreat er ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle forsinkelser som skyldes forhold utenfor Byoga and Retreats kontroll, herunder endringer i lover og regler, myndighetstiltak, streik, krig, terrorisme, brann, lynnedslag, flom, oversvømmelser, teknisk svikt, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og forsinkelser hos underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Hvis slike forhold medfører at bestillingen blir forsinket med mer enn to – 2 – måneder, har både Kunden og Byoga and Retreat rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning, likevel slik at det ikke skal svares noen erstatning for forsinkelsen.

Angrerett og returrett

Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi beskjed til Byoga and Retreat om dette innen 14 dager etter at Kunden mottok produktene. I beskjeden skal navn, adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet, oppgis. Kunden kan også bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her.

Hvis Kunden benytter angre- eller returretten, er Kunden selv ansvarlig for å betale fraktkostnadene for returforsendelsen, og for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Byoga and Retreat fikk beskjed om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i en forpakning som tåler postgangen. Produktet som returneres skal være ubrukt og ikke ha blitt vasket. Kunden kan prøve klær for å se om de passer, men pass på at Kunden ikke bruker parfyme eller sminke som kan skade plagget. Produktet skal sendes tilbake i uskadet originalforpakning, alle etiketter skal være på plass og eventuelt tilbehør og bruksanvisninger skal returneres sammen med produktet.

Dersom Kunden ønsker å benytte angre- eller returretten på varer som ble levert med hjemlevering på grunn av størrelse eller vekt, må Kunden kontakte Byoga and Retreats kundeservice innen 14 dager for å avtale en måte produktet kan returneres. Kunden er selv ansvarlig for å dekke kostnadene ved slik retur.

Angreretten gjelder ikke undertøy, badetøy, spesialtilpassede varer laget etter Kundens spesifikasjon, eller forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur hvor forseglingen er blitt brutt etter levering.

Returen tilbakebetales eller krediteres med samme betalingsmåte som ble valgt ved bestillingen. Dersom Kunden benyttet kortbetaling, tilbakebetales beløpet innen 14 dager etter at Byoga and Retreat har mottatt returen.

Reklamasjon

Byoga and Retreat garanterer at varen er feilfri ved levering. Dersom Kunden har mottatt en mangelfull vare eller feil produkt, bør Kunden kontakte kundeservice så raskt som mulig. Byoga and Retreat dekker returfrakten for varer som sendes i retur på grunn av feillevering eller mangler.

Alle leveranser er forsikret av Byoga and Retreat. Hvis pakken er skadet ved levering, bør Kunden gi beskjed om dette til utleveringsstedet. Hvis pakken allerede er blitt åpnet pakken før skaden oppdages, kan returseddelen som ble levert med pakken benyttes til å sende pakken i retur til Byoga and Retreat. Det er viktig at pakken forsøkes returnert innen 14 dager. Skadede varer erstattes kostnadsfritt av Byoga and Retreat.

Dersom produktene viser seg å ha mangler kan Kunden etter omstendighetene kreve retting av mangelen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven. Kun feil som forelå ved levering anses som en mangel. Feil som skyldes normal slitasje anses ikke som mangler. Mangler må meldes i fra til Byoga and Retreats kundeservice innen rimelig tid, som aldri er kortere enn to måneder. Reklamasjonen må i tillegg fremsettes innen 2 år etter Kunden har mottatt produktet, eller innen fem år hvis produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Salgsforbehold

Byoga and Retreat tar forbehold om at varer kan vise seg å være utsolgt og annen varemangel. I et slikt tilfelle vil Byoga and Retreats kundeservice kontakte Kunden.

Byoga and Retreat skal ikke ha noe ansvar for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører eller valutaendringer). Byoga and Retreat har rett til å rette opp slike feil, og til når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt Kunden har bestilt, skal Byoga and Retreat informere Kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Byoga and Retreat fortsetter bestillingsprosessen.

Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse.

Behandling av personopplysninger

Byoga and Retreat behandler Kundens personlige opplysninger i henhold til Personopplysningsloven. Det er i utgangspunktet bare personopplysninger Kunden oppgir, og som er nødvendige for at Byoga and Retreat skal kunne gjennomføre dets forpliktelser overfor Kunden som blir behandlet. I de tilfeller hvor Byoga and Retreat også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende Kunden informasjon om tilbud etc., gjøres dette kun når Kunden har samtykket til dette. Før Kunden samtykker skal Kunden være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Byoga and Retreat forbeholder seg retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om Kunden er over 18 år. Kundens personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  1. Kunden har samtykket i utleveringen, eller
  2. når det er nødvendig for at Byoga and Retreat skal få gjennomført avtalen med Kunden, eller
  3. i lovbestemte tilfeller

Dersom Kunden har spørsmål om personopplysninger knyttet til Kunden, eller ønsker å gjøre bruk av Kundens rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan Kunden kontakte Byoga and Retreats kundeservice.

Ved å skrive eventuelle omtaler på Nettstedet gir Kunden Byoga and Retreat rett til å publisere omtalene på Nettstedet og i andre kanaler og medier. Byoga and Retreat forbeholder seg retten til ikke å publisere og fjerne innsendte omtaler etter eget ønske.

Endringer i de Generelle vilkårene

Byoga and Retreat forbeholder seg retten til enhver tid å endre de Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i de Generelle vilkårene vil bli publisert på Nettstedet. Endringer vil tre i kraft så snart de Generelle vilkårene er akseptert (for eksempel i forbindelse med et nytt kjøp), eller eventuelt 30 dager etter at Byoga and Retreat har informert Kunden om endringene. Byoga and Retreat anbefaler at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

Lovgivning og tvist

De Generelle vilkårene skal tolkes og håndheves i samsvar med norsk rett. Tvister om forståelsen av de Generelle vilkårene, eller som springer ut av avtaler hvor de Generelle vilkårene er avtalt, skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom Kunden og Byoga and Retreat. Dersom tvisten ikke finner sin løsning i minnelighet, kan tvisten bringes inn for Forbrukerrådet eller de ordinære domstoler i Norge til avgjørelse.